Tweet This
Kubjelle-Tjømes-Skjærgårdsparadis.jpg
 
 
 

Færders oase

 
 
 

Øyriket og sommerparadiset Færder byr på mye variert skjærgårdsnatur. Det mest spesielle naturområdet på Færder må være landskapsvernområdet Storemyr-Fagerbakken på søndre del av øya Hvasser.

Hvasser i herlig vårstemning.

Hvasser i herlig vårstemning.

I denne uvanlig frodige skogen vandrer du blant orkideer og sumpdammer. Velkommen til en bildereise i et av Norges rikeste insektsfauna og et yrende fugleliv.

 

Rik og unik flora

Fra sydsiden av Hvassers sentrum, Sandøsund, kan du starte turen sydover ved å følge stien fra bilparkeringsplassen og fortsette på den jordveien som går nærmest sundet. Ganske raskt vil du bevege deg gjennom det store og frodige naturreservatet Storemyr-Fagerbakken landskapsvernområde.

Bildet ovenfor: På tørrengene, særlig på Fagerbakken, blomstrer den spesielle og giftige kubjella. Kubjelle vokser her til lands bare på noen lokaliteter ved Oslofjorden.

I landskapsvernområdet er det et stort mangfold av edelløvtrær. Halvtørre områder domineres av hassel og furu med innslag av noe osp i sør. Ett og annet kirsebærtre finnes også.

De fuktige og frodige sumpområdene her domineres av svartor. Her finnes også noe ask og alm.

Jørestrandveien.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet ovenfor: En tur langs Jørestrandveien og skjærgården på søndre del av Tjøme-øya Hvasser i mai måned, er kanskje den vakreste skjærgårdsturen du kan tenke deg. Blir det tilstrekkelig med mange varme soldager, så skal det selv i mai være helt greit med en frisk dukkert også.

Tjome-Hvasser-tirsti--008.jpg

I naturreservatet her er det om våren og forsommeren et fargerikt blomsterskue med hvitveis, blåveis, gullstjerne, kantkonvall, vårmarihånd og vårkål.

Går du stien på søndre del av Hvasser passeres vakkert miljø og flotte fritidsboliger

Går du stien på søndre del av Hvasser passeres vakkert miljø og flotte fritidsboliger

På tørrengene, særlig på Fagerbakke, blomstrer den spesielle og giftige kubjella. Kubjella vokser her til lands på bare få steder langs Oslofjorden. Det nordligste funnet av Kubjelle er på Hovedøya ved Oslo.

Faerder-Hvasser-varblomstring-1O2A9741.jpg

Fuglelivet er spesielt rikt i landskapsvernområdet. Her er det mange hekkeplasser for rødstrupe, svarttrost, måltrost, rød- vingetrost, bokfink, munk, hagesanger, løvsanger, kjøttmeis, blåmeis, spettmeis, flaggspett, rugde m. fl.

Bildet ovenfor: Langs store deler av stien har du utsikt til Oslofjordens veiviser; Færder fyr


Den kraftige sangen til nattergalen høres også her, og i mai galer gjøken.

Den kraftige sangen til nattergalen høres også her, og i mai galer gjøken. Skogen har en rik insektsfauna og rådyr, rev, og grevling påtreffes til tider.

I noen dammer i og omkring verneområdet finnes den lille salamanderen og den uvanlige spissnutefrosken; mens den vanlige frosken synes fraværende på Hvasser. Flere rødlistede øyenstikkerarter er sett på Hvasser. Husk at også huggormen er fredet!

Sumpdammer er et spennende innslag i naturen du kanskje ikke hadde forventet å finne her ute på kysten.

Sumpdammer er et spennende innslag i naturen du kanskje ikke hadde forventet å finne her ute på kysten.

Hvasser-oase-Screenshot-(79).jpg
Fynsmyra i nordøst.

Fynsmyra i nordøst.

Åpent landskap

I sydenden av landspasvernområdet åpner landskapet seg og skog blir til busker og svaberg og fritt syn til havets horisont. 

Denne stien leder ned til badestranden "Krøkle" på Hvassers sydlige ende.

Denne stien leder ned til badestranden "Krøkle" på Hvassers sydlige ende.

Badestranden Krøkle med gode badeforhold og et yndet sted for kitere og vindsurfere.

Badestranden Krøkle med gode badeforhold og et yndet sted for kitere og vindsurfere.

Det er fint å gå stien her som en rundløype med start i Sandøsund. Ellers går det stier på kryss og tvers. Her kan enhver ferdes fritt hele året. Stranden Krøkle ligger på sydspissen av Hvasser. Flotte badeforhold og et Mekka for kitere og vindsurfere.

Bildet ovenfor: Et greit utgangspunkt for turen til Storemyr – Fagerbakken landskapsvernområde er å starte turen ved parkeringsplassen litt syd for Sandøsund. Herfra kan du se den vakre øya Sandø.

I morgen fortsetter vi bildereisen i nasjonalparken med å vise livet i fjæra og arter i havet og på land.
— Visit Færder