Tweet This

Torsk

TORSK

Torsk-553.jpg

Brunspraglete med sølvgrå buk, markert skjeggtråd. Langstrakt kropp og stort hode. Torsken kan bli opptil 1,8 m og 56 kg. Kysttorsken lever på grunt vann langs kysten. Torsken er generalist og tar nær sagt alt den kommer ovber av føde. Torsken er vår viktigste kommersielle fiskeart.

De siste årene har mange opplevd at det er vanskligere å få torsk på kroken når man stangfisker fra land ved Oslofjorden. Det viser seg at torsk nære land har det blitt betraktelig mindre av i Oslofjorden, mens på dypt vann i Ytre Oslofjord og i Skagerrak kan man fortsatt fiske godt etter torsk.

Torsk-2519958.jpg

Det finnes ikke eksakt vitenskap på hvorfor torskebestanden i Oslofjorden er så kraftig redusert, men man antar  at det kan skyldes overfiske, utbygging i strandsonen, og forurensning.