Tweet This

Gobi

Kutling

kutling-11.jpg

Kutlinger er en stor artsrik familie av fisker med over 2000 arter. De finnes over hele verden, men har størst utbredelse i tropiske og subtropiske områder. Noen arter (ca. 100) lever i ferskvann, resten holder seg i salt- eller brakkvann.

Kutling-9209171.jpg

Det finnes 12 kutlingarter i Norge. De er alle ganske like, så det er ikke så lett å se forskjell. Kutlinger lever på grunt vann, og er derfor mulig for oss å fange i fjæra. Agner du en liten krok med strandsnegl er denne fisken vanlig å få på kroken. Da er det ofte en svartkutling du har fått tak i, dette er den største og vanligste kutlingarten.